Yleistä

Palvelun käyttöön liittyy seuraavat käyttöehdot (jäljempänä ”Käyttöehdot”), joihin käyttäjän tulee tutustua huolellisesti ennen Palvelun käyttämistä. Tietyt Lisäpalvelut voivat sisältää Käyttöehtojen lisäksi omia niihin sovellettavia erityisiä ehtoja. Kuhunkin Lisäpalveluun sovellettavat ehdot ovat saatavilla palvelua aktivoidessa.

Kaikkien palveluiden käyttö on osoitus siitä, että käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Käyttöehtoja. Palvelun käyttäminen on kielletty, mikäli käyttäjä ei hyväksy Käyttöehtoja tai jotain osaa niistä.

Käyttöehdot

Palveluntarjoaja tekee parhaansa, että palvelut olisi käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa palveluiden keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta, eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta.

Palvelut ja kaikki niiden sisältö tarjotaan ”sellaisina kuin ne ovat”. Palveluita ja niihin sisältyviä tietoja muutetaan aika ajoin. Palveluntarjoaja ei myönnä mitään takuita eikä vastuita, mukaan lukien muun muassa takuut ja vastuut kaupallisesta hyödynnettävyydestä, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai oikeuksien loukkaamattomuudesta tai takuuta palveluiden tai niiden sisältöjen toimivuudesta. Palveluntarjoaja ei vastaa palveluiden ulkopuolella, esimerkiksi jälleenmyyjien toimesta, tapahtuvasta informaation antamisesta ja oikeellisuudesta tai yhteistyökumppaneiden, käyttäjien tai muiden kolmansien osapuolten tuottamista sisällöistä.

Ajanvarauspalvelussa on 30 ilmainen käyttökokeilujakso. Kun palvelu peruutetaan lähettämällä viesti ylläpitäjälle sähköpostitse tai käyttämällä yhteydenottolomaketta ennen testiajanjakson loppumista, ei palvelusta veloiteta mitään. Palveluiden käyttö laskutetaan kerran vuodessa kokonaisuudessaan.